Home / Hafan

Cardiau Calon can provide stationery for any special occasion whether you are looking for that one unique personalised card or if you need to design and create wedding stationery to match the theme of your day.  Cardiau Calon is a small business specialising in that personal touch, providing a Welsh and/or English service.

If you are looking for wedding stationery, then look no further.  Cardiau Calon will discuss your requirements with you and will then prepare some individual samples to meet your criteria.  We appreciate the importance of creating a good first impression of your wedding.  If there is a theme to your wedding such as butterflies or roses, then the cards can incorporate that theme as well as your chosen colours.  We can also provide you with items to co-ordinate with your wedding invitations, such as place names, table plans and favours.  Samples are available for you to browse through if you’re looking for some inspiration.

Perhaps you are looking for a special card for a friend or relative, again Cardiau Calon can make your design come to life.  We can also provide baby announcements, christening invitations, birthday invitations or thank you cards.  No order is too little or too large.

 

Gall Cardiau Calon ddarparu deunydd ysgrifennu ar gyfer unrhyw achlysur arbennig os ydych yn chwilio am un cerdyn unigryw personol neu os bydd angen i chi gynllunio a chreu deunydd ysgrifennu priodas i gyd-fynd â thema eich diwrnod.  Mae Cardiau Calon yn fusnes bach sy’n arbenigo yn y cysylltiad personol, gan ddarparu gwasanaeth Cymraeg a/neu Saesneg.

Os ydych yn chwilio am ddeunydd ysgrifennu priodasol, yna edrychwch dim pellach.  Bydd Cardiau Calon yn trafod eich anghenion gyda chi ac yna bydd yn paratoi rhai samplau unigol i gwrdd â’ch meini prawf.  Rydym yn gwerthfawrogi pwysigrwydd creu argraff gyntaf dda am eich priodas. Os oes thema at eich priodas, fel ieir bach yr haf neu rhosod, yna gall y cardiau gynnwys y thema honno yn ogystal â’ch lliwiau a ddewiswyd. Gallwn hefyd rhoi eitemau i gyd-drefnu gyda’ch gwahoddiadau priodas, megis enwau lleoedd, cynlluniau bwrdd a ffafriau.  Mae samplau ar gael i chi i bori drwy os ydych yn chwilio am ysbrydoliaeth.

Efallai eich bod yn chwilio am gerdyn arbennig i ffrind neu berthynas, gall Cardiau Calon gwneud eich cynllun ddod yn fyw.  Gallwn hefyd ddarparu cyhoeddiadau baban, gwahoddiadau bedydd, gwahoddiadau penblwydd neu gardiau diolch.  Nid oes gorchymyn yn rhy fach neu’n rhy fawr.